خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

داداشی من از وقتی بدینا اومد تا حالا

داداش من روز 14 فروردین امسال تو بیمارستان قائم کرج بدنیا اومد 

این عکسای دادشیم از ماههای اول تا حالا هستش 

از این به بعد میام اینجا و خاطراتش رو مینویسم 

 

 

 

 

 

راستی یادم رفت بگم همزمان با داداشی من پسر خاله ام نیز تو روز 14 فروردین امسال بدنیا اومد. اسمش محمدنیکانه. اینم عکسشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

باباخوشگله  

ای وای بی ادب لباسات کو؟