خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

اینا هم چند تا عکس دیگه از ماههای گذشته داداشمه 

داداشی من هم خیلی نازه هم خیلی شیطونه  

تا یه دقیقه تنهاش میذاریم سینه خیز میدوئه میره اطراف خونه رو زیرورو میکنه 

 یکماهی هم هست که شروع کرده به خوردن غذای کمکی. مامانم براش فرنی و سوپ درست میکنه منم گاهی اوقات به غذاش ناخنک میزنم  

 

 

 

 

 

 

 وای چه عینکی. شکل آقا پلیسه شدم

 

 یه آب تنی حسابی با بایی

  

  

 مامان تو آشپزخونه اس منم باید بدوئم برم ببینم کمک میخواد یا نه