خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

اولین دندون محمدپارسا جون

یه خبر جدید امروز جمعه 6/7/1390متوجه شدیم که عشق مامان یه دندون کوچولو دراورده انشائ اله مبارکت باشه عزیزم