خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

اولین محرم محمدپارسا

سلام بر طفل شش ماهه ی حسین ع جمعه به اتفاق پدرومادرمحمدپارسا جون روبه مجلس روضه شیرخوارگان حسینی بردیم ودر انجا به یاد علی اصغرو مادرش گریستیم ودعا کردیم محمد پارسا در رکاب اقا امام زمان باشد.