خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

نه ماهگی محمد پارسا

امروز14/9/1390محمد پارسا پا گذاشت تو نه ماهگی .داداشی دیگه بزرگ شدی چهارتا دندون در اوردی  دوتا بالا دوتا پایین اون ها رو بهم می زنی و می خندی. دسدسی هم بلدی البته مبل رو میگیری تاتا میکنی شیرخشک رو وقتی می خوری  تموم میشه اینورانور رو نگاه میکنی بعد شیشه رو محکم شوت میکنی محمد پارسا نه ماهه شد  وزن 9/500قد72س م