خاطرات من و داداش محمدپارسا

روزهای زندگی

داداش گلی من نه ماهش تموم شد و پا به دهمین ماه زندگیش گذاشت. از همیشه خنده رو تر و شیطونتره. دندوناش همچنان چهار تاست. دیگه داره آماده میشه که روی پاهای خودش وایسته.

وزنش9900 قد76

عکسای ده ماهگی آقا محمدپارسا
محمدپارسا به همراه محمدنیکان(پسرخاله) که تو یه روز بدنیا اومدن